Vedtægter og andre reglerHent vores vedtægter
Hent vores husorden
Hent vores vaskeregler

Der findes også ordensregler fra vores gårdlaug, Gårdlauget BK831. Disse regler er gået os tabt. De indeholdt blandt andet følgende punkter: